ثبت نام آنلاین
ورود به پنل

امروز: شنبه ۲۶ آبان
Rabit Rabit Rabit Rabit Rabit

اطلاعیه های سایت

تعرفه خطوط پیام کوتاه
 

تعرفه خطوط پیام کوتاه

تعرفه خطوط پیام کوتاه نمایندگان و کاربران

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 1000 (راهیاب رایانه گستر)

(جهت دریافت خطوط 1000 می بایست موبایل همراه اول و کدپستی اعلام شود)

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 14 رقمی درخواستی 28000 25000
2 14 رقمی غیر درخواستی 18.000 16.000
3 13 رقمی درخواستی 70.000 65.000
4 13 رقمی غیر درخواستی 40.000 35.000
5 12 رقمی درخواستی 140.000 110.000
6 12 رقمی غیر درخواستی 70.000 60.000
7 11 رقمی درخواستی 270.000 210.000
8 11 رقمی غیر درخواستی 140.000 110.000
9 10 رقمی درخواستی 400.000 290.000
10 10 رقمی غیر درخواستی 180.000 140.000
11 9 رقمی درخواستی 500.000 385.000
12 9 رقمی غیر درخواستی 250.000 185.000
13 8 رقمی درخواستی 700.000 500.000
14 8 رقمی غیر درخواستی 350.000 260.000

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 1000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

خطوط سفارشی خطوطی هستند که توسط کاربر پیشنهاد داده می شوند.
• خطوط غیر سفارشی خطوطی هستند که توسط اپراتور 1000 پیشنهاد داده می شوند.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 1000 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 2000  (آتیه داده پرداز )

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 12 رقمی 180.000 170.000
2 11 رقمی 220.000 210.000
3 10 رقمی 350.000 335.000
4 9 رقمی 650.000 601.000
5 8 رقمی 11.150.000 11.200.000

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 2000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

هزینه تمدید سالیانه خطوط 2000 شامل 40% هزینه خط می باشد.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 3000 ( مگفا )

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 14 رقمی رند و غیر رند 18.000 13.000
2 12 رقمی رند و غیر رند 80.000 65.000
3 10 رقمی رند و غیر رند 100.000 75.000
4 9 رقمی رند و غیر رند  از طریق تیکت استعلام شود  از طریق تیکت استعلام شود
5 8 رقمی رند و غیر رند  از طریق تیکت استعلام شود  از طریق تیکت استعلام شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 3000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 3000 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور  50001 ، 50002، 50004 ،50005

اپراتور50001 (راهیاب پیام گستران)

اپراتور 50005،50002 (راهکار سرزمین هوشمند)

اپراتور 50004 (ارمغان راه طلایی)

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 15 رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
2 14 رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
3 13 رقمی رند و غیر رند 25.000 18.000
4 12 رقمی رند و غیر رند 45.000 30.000
5 11 رقمی رند و غیر رند 65.000 45.000
6 10 رقمی رند و غیر رند 85.000 75.000
7 9 رقمی رند و غیر رند 150.000 95.000
8 8 رقمی رند و غیر رند  از طریق تیکت استعلام شود  از طریق تیکت استعلام شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50001 ، 50002 ، 50004 و 50005 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 50001 ، 50002 ، 50004 و 50005 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 50009 (راهیاب پیام گستران)

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 14 رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50009 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 50009 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
خطوط متناظر اپراتور 50009 میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.
 

تعرفه خرید اکانت ایمیل مارکتینگ

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 هر اکانت ایمیل 10.000 5.000
 
 

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت 021 و 026 (آسانک)

 

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
1 خط 8 رقمی متناظر خط ثابت 5.000 5.000

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 021 و 026 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 021 و 026 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
به تعرفه خطوط فوق 9 درصد مالیات افزوده نخواهد شد.
خطوط ثابت فقط به شماره تلفن های تهران واگذار خواهد شد.
خطوط ثابت مجازی و تحت وب می باشند و با سرویس پیامکی که توسط مخابرات روی خطوط ثابت واگذار می شود متفاوت می باشد.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ثابت هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
24ساعت پس ازپرداخت هزینه خط توسط کاربر، شماره پیامک درخواستی با امکان ارسال و دریافت پیامک روی پنل وی فعال می شود.
مدارک لازم برای خرید خطوط 021 و 026 ویژه اشخاص حقیقی:اسکن کارت ملی دورو، اسکن آخرین قبض پرداختی خط ثابت که به نام شخص می باشد. در صورتی که ملک اجاره ای می باشد تصویر اجاره نامه به نام شخص درخواست کننده شماره پیام کوتاه نیز الزامی است.
مدارک لازم برای خرید خطوط 021 و 026 ویژه اشخاص حقوقی:اسکن اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس، در صورت داشتن تغییرات اسکن آخرین روزنامه رسمی آن، اسکن معرفی نامه طرف حساب به همراه اسکن کارت ملی طرف حساب مذکور، اسکن آخرین قبض پرداختی به نام مجموعه درخواست دهنده خط پیام کوتاه، در صورت اجاره ای بودن ملک، ارسال اسکن اجاره نامه نیز الزامی خواهد بود.
 

سوالی برایتان پیش آمده است؟

برای دریافت پاسخ خود می توانید از طریق تماس، تیکت و … با ما در ارتباط باشید.

مشتاقانه پاسخگوی شما هستیم.