ثبت نام آنلاین
ورود به پنل

امروز: یکشنبه ۲۷ مرداد
Rabit Rabit Rabit Rabit Rabit

اطلاعیه های سایت

تعرفه خطوط پیام کوتاه
 
تعرفه خطوط پیام کوتاه

 آخرین آپدیت  قیمت های خطوط اختصاصی در سال 1398 معتبر میباشد

تمامی نرخ خطوط مربوط به کاربران سامانه پیام کوتاه است

جهت خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب >> خرید شماره مراجعه فرمایید

 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 1000 (راهیاب رایانه گستر)

(جهت دریافت خطوط 1000 می بایست موبایل همراه اول و کدپستی اعلام شود)

 

 

ردیف تعداد ارقام نوع خط
قیمت تومان
نوع خط قیمت تومان
 1 14 رقمی انتخابی 100.000 غیر انتخابی 60.000
2
13 رقمی انتخابی 150.000 غیر انتخابی  85.000
3
12 رقمی انتخابی 350.000 غیر انتخابی  200.000
4
11 رقمی انتخابی 460.000 غیر انتخابی 270.000
5
10 رقمی انتخابی 1.000.000 غیر انتخابی 500.000
 6 9 رقمی انتخابی 1600.000 غیر انتخابی 900.000
 7 8 رقمی انتخابی 5850.000 غیر انتخابی 2500.000

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 1000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد بهپنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

خطوط سفارشی خطوطی هستند که توسط کاربر پیشنهاد داده می شوند.
• خطوط غیر سفارشی خطوطی هستند که توسط اپراتور 1000 پیشنهاد داده می شوند.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 1000 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 2000  (آتیه داده پرداز )

ردیف تعداد ارقام قیمت تومان
۱ 12 رقمی 200.000
۲ 11 رقمی 260.000
۳ 10رقمی 425.000
۴ 9 رقمی  از طریق تیکت استعلام شود
۵ 8 رقمی  از طریق تیکت استعلام شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 2000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

بغیر از اپراتور 2000، خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند. در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتورها اطلاع رسانی خواهد شد
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 3000 ( مگفا )

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
۱ 14 رقمی رند و غیر رند انتخابی 20.000
۲ 12 رقمی رند و غیر رند انتخابی 100.000
۳ 10 رقمی رند و غیر رند انتخابی 150.000
۴ 9 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود
۵ 8 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 3000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامککاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 3000 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور  50001 ، 50002،  ،50005

اپراتور 50001 (راهیاب پیام گستران)

اپراتور 50005،50002 (راهکار سرزمین هوشمند)

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 15 رقمی رند و غیر رند انتخابی رایگان
2 14 رقمی رند و غیر رند انتخابی رایگان
3 13 رقمی رند و غیر رند انتخابی 25.000
4 12 رقمی رند و غیر رند انتخابی 60.000
5 11 رقمی رند و غیر رند انتخابی 80.000
6 10 رقمی رند و غیر رند انتخابی 100.000
7 9 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود
8 8 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود
برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50001 ، 50002 و 50005 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 50001 ، 50002 و 50005 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 50004

اپراتور 50004 (ارمغان راه طلایی)

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 14 رقمی رند و غیر رند انتخابی رایگان
2 13 رقمی رند و غیر رند انتخابی 25.000
3 12 رقمی رند و غیر رند انتخابی 80.000
4 11 رقمی رند و غیر رند انتخابی 150.000
5 10 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود
6 9 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود
7 8 رقمی رند و غیر رند انتخابی  از طریق تیکت استعلام شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50004 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 50005 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 50009 (راهیاب پیام گستران)

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 14 رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50009 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 50009 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
خطوط متناظر اپراتور 50009 میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
 

تعرفه خرید اکانت ایمیل مارکتینگ

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 هر اکانت ایمیل انتخابی 10.000

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.

 

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت 021000 (آسانک)

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 خط غیر متناظر خط ثابت انتخابی 5000

خطوط غیر متناظر خط ثابت از سرشماره 21000 انتخاب می شود، کاربران غیر تهرانی نیز می توانند از این اپراتور خط ثبت نمایند

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.

 

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت 021 و 026 (آسانک)

ردیف تعداد ارقام نوع خط قیمت تومان
1 خط 8 رقمی متناظر خط ثابت انتخابی 5000

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 021 و 026 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.

تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط 021 و 026 هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
خطوط ثابت فقط به شماره تلفن های تهران و کرج واگذار خواهد شد.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.
24 ساعت پس ازپرداخت هزینه خط توسط کاربر، شماره پیامک درخواستی با امکان ارسال و دریافت پیامک روی پنل وی فعال می شود.
مدارک لازم برای خرید خطوط 021 و 026 ویژه اشخاص حقیقی:اسکن کارت ملی دورو، اسکن آخرین قبض پرداختی خط ثابت که به نام شخص می باشد. در صورتی که ملک اجاره ای می باشد تصویر اجاره نامه به نام شخص درخواست کننده شماره پیام کوتاه نیز الزامی است.
مدارک لازم برای خرید خطوط 021 و 026 ویژه اشخاص حقوقی:اسکن اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس، در صورت داشتن تغییرات اسکن آخرین روزنامه رسمی آن، اسکن معرفی نامه طرف حساب به همراه اسکن کارت ملی طرف حساب مذکور، اسکن آخرین قبض پرداختی به نام مجموعه درخواست دهنده خط پیام کوتاه، در صورت اجاره ای بودن ملک، ارسال اسکن اجاره نامه نیز الزامی خواهد بود.
title%

سوالی برایتان پیش آمده است؟

برای دریافت پاسخ خود می توانید از طریق تماس، تیکت و … با ما در ارتباط باشید.

مشتاقانه پاسخگوی شما هستیم.